EXPERTIZE CONTABILE SI FISCALE, Servicii Financiar Contabile Baia Mare, Contabilitate Fiscala, Firma de contabili, Servicii de contabilitate Baia Mare, Contabilitate Baia Mare
Versiunea in limba ROMANA ENGLISH version Versione ITALIANA
Servicii Financiar Contabile si de Gestiune

Contabilitatea, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor juridice si fizice autorizate, asigura inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori.

CONTABILITATE PRIMARA:

 • Intocmire registru de casa, note de intrare receptie, facturi interne si externe, bonuri de consum, note de transfer, note de livrare, si orice alt document justificativ care sta la baza inregistrarilor in contabilitate

CONTABILITATE FINANCIARA SI DE GESTIUNE:

 • Inregistrarea în contabilitate a registrelor de casă, a extraselor de cont bancare
 • Inregistrarea în contabilitate a facturilor de furnizori pe analitic şi sintetic, evidenţierea furnizorilor în funcţie de scadenţele la plata a acestora
 • Inregistrarea în contabilitate a facturilor de clienţi pe analitic şi sintetic, evidenţierea clienţilor în funcţie de data încasării şi a scadenţelor în funcţie de facturile emise
 • Calcularea obligatiilor de plata la bugetul statului ,BASS, si bugetele locale, întocmirea documentelor pentru plata acestora
 • Intocmirea jurnalului de vânzări şi cumpărări care stă la baza întocmirii decontului de TVA, întocmirea şi depunerea decontului de TVA, a documentatiei necesare rambursarii de tva
 • Intocmirea şi depunerea declaraţiei 100 privind obligaţiile de plată la bugetul consolidat de stat, declaraţiei 102 privind obligaţiile de plată la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, declaraţiei 101 privind impozitul pe profit, declaratiilor privind inregistrarea fiscala a contribuabililor ( 010, 020, 030, 050, 060 ), întocmirea declaraţiei 390 si declaraţiei 394
 • Asistenţa şi îndrumare la inventarierea patrimoniului societăţii, conform legii 82/1994
 • Calcularea şi evidenţierea impozitului pe profit/impozitului pe venitul microintreprinderilor, conform legii 571/2003 privind codul fiscal cu toate modificările ulterioare
 • Inregistrarea şi evidenţierea statului de plată în contabilitate, a creantelor si datoriilor in legatura cu personalul
 • Inregistrarea mijloacelor fixe, calculul amortizării mijloacelor fixe, întocmirea fişei mijloacelor fixe, întocmirea registrului de inventariere a mijloacelor fixe
 • Evidenţierea pe stocuri a obiectelor de inventar, calculul uzurii obiectelor de inventar
 • Evidenţa stocurilor pe gestiuni, întocmirea registrului stocurilor şi a fişelor de magazie
 • Inchiderea conturilor şi întocmirea balanţei de verificare contabilă, sintetică şi analitică
 • Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, întocmirea cărţii mari
 • Intocmirea balantei de verificare lunare
 • Intocmirea situaţiilor patrimoniale (bilanţ)

ALTE SERVICII FINANCIAR-CONTABILE:

 • Intocmirea si analiza rapoartelor financiar-contabile necesare managementului societatii
 • Intocmire dosare credite, dosare leasing
 • Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli
 • Obtinere certificate fiscale, certificate constatatoare
 • Efectuarea de punctaje cu administratia financiara
 • Alte raportari la cerere
 • Evaluarea patrimoniului companiei
 • Elaborarea politicilor financiar-contabile conform standardelor internationale de contabilitate
 • Acordarea de asistenta pentru organizarea departamentului financiar contabil, a circuitului politicilor financiar-contabile
« Inapoi la pagina de SERVICII