EXPERTIZE CONTABILE SI FISCALE, Servicii Financiar Contabile Baia Mare, Contabilitate Fiscala, Firma de contabili, Servicii de contabilitate Baia Mare, Contabilitate Baia Mare
Versiunea in limba ROMANA ENGLISH version Versione ITALIANA
Resurse Umane si Salarizare
 • Intocmirea statelor de plată, depunerea acestora la Inspectoratul Teritorial de Muncă
 • Intocmirea ordinelor de plată pentru plata contribuţiilor datorate la bugetul statului
 • Intocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţia de asigurări sociale de stat
 • Intocmirea şi depunerea contribuţiilor la asigurările sociale de sănătate şi FNUASS
 • Intocmirea şi depunerea declaraţiilor la AJOFM, privind contribuţiile la şomaj
 • Intocmirea şi depunerea declaraţiilor la Inspectoratul Teritorial de Muncă privind comisionul datorat
 • Intocmirea şi depunerea Registrului de Evidenţa electronică a salariatilor – REVISAL
 • Intocmirea contractelor de munca şi inregistrarea acestora la Inspectoratul Teritorial de Munca
 • Calculul concediilor medicale şi depunerea acestora la Casa de Asigurări de Sănătate
 • Intocmirea si depunerea fiselor fiscale
 • Intocmirea si gestionarea documentelor de evidenta a personalului
 • Organizarea recrutarii si selectiei personalului
 • Intocmirea si gestionarea carnetelor de munca ale personalului
 • Intocmirea dosarului de pensionare
 • Consultanta in probleme de personal
 • Intocmirea contractului colectiv la nivel de intreprinderre, a regulamentului de ordine interioara, a fiselor de post a angajatilor
 • Intocmirea si depunerea documentatiei privitoare la accidentele de munca si boli profesionale
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor aferente veniturilor obtinute de nerezidenti din Romania
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind veniturile persoanelor fizice autorizate
 • Calculul contributiilor datorate de catre persoanele fizice autorizate
« Inapoi la pagina de SERVICII