EXPERTIZE CONTABILE SI FISCALE, Servicii Financiar Contabile Baia Mare, Contabilitate Fiscala, Firma de contabili, Servicii de contabilitate Baia Mare, Contabilitate Baia Mare
Versiunea in limba ROMANA ENGLISH version Versione ITALIANA
Consultanta Fiscala
  • Acordarea de servicii profesionale în domeniul fiscal;
  • Acordarea de servicii şi asistenţã de specialitate pentru întocmirea declaraţiilor de impozite şi taxe;
  • Asistenţã şi servicii pe probleme de procedurã fiscalã;
  • Asistenţã privind întocmirea documentaţiei pentru exercitarea cãilor de atac împotriva titlurilor de creanţã şi a altor acte administrative fiscale;
  • Asistenţã privind creanţele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  • Asistenţã şi reprezentare în faţa organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenţã de specialitate pe parcursul derulãrii inspecţiei fiscale;
  • Realizarea de expertize fiscale la solicitarea organelor judecãtoreşti, organelor de cercetare penalã, organelor fiscale sau a altor pãrţi interesate;
  • Asistenţã fiscalã în cauzele aflate pe rolul unei autoritãţi jurisdicţionale.
« Inapoi la pagina de SERVICII